Recipe | Cherry Tomato Pesto Salad 小番茄香草醬沙拉材料

小番茄                        6-8
初榨橄欖油                少許
海鹽                            少許
杏仁羅勒香草醬    1 大匙

做法
沒錯! 把所有材料拌勻就可以吃喇!